Blog

Čo je druhotná softvérová licencia?

Microsoft-Project-Server-2

Druhotná softvérová licencia je v podstate licencia, ktorá už pre pôvodného majiteľa stráca význam a to nie z dôvodu nefunkčnosti či poruchy, ale z dôvodu, že ju už nevyužíva. Buď prechádza na novšiu verziu softvéru, alebo v danom software už nepotrebuje pracovať. Takáto nevyužívaná druhotná softvérová licencia  je od tejto spoločnosti vykúpená a je následne pripravená na ďalšie použitie pre spoločnosti, ktoré tento softvér potrebujú.

Právny pohľad na opätovný predaj softvérových licencií.

Čo sa týka využívania a obchodovania druhotných softvérových licencií, tak jeden z najpodstatnejších rozsudkov v tejto oblasti bol vydaný Európskym súdnym dvorom v roku 2012.

Súdny dvor EU záväzne rozhodol o tom, že výrobca počítačových programov nemôže brániť ďalšiemu predaju použitých licencií, umožňujúcich používanie jeho programov stiahnutých z internetu.

V doslovnom preklade to znamená, že predaj použitého softvéru je absolútne legálny. Týmto  rozsudkom sa tak vytvorila bezpečná a legálna možnosť pre celú EU, ktorá tak zabezpečuje zdravú a férovú konkurenciu na európskom trhu v tejto oblasti.

Rozsudok je samozrejme dlhý, ale urobili sme krátky obsah toho najpodstatnejšieho čo z neho  vyplýva:

  • Časovo neobmedzené softvérové licencie môžu byť voľne predávané. V prípade, že nakúpite softvér samostatne, môžete ho potom za rovnakých podmienok predať.
  • Výhradné právo autora softvéru sa vyčerpá pri prvom predaji. Kupujúci, ktorí si zadovážili počítačový program z voľného trhu, sú oprávnení tento softvér používať.
  • Ak licenčná zmluva predaj softvéru výslovne zakazuje, nositeľ dotyčného práva už nemôže ďalšiemu predaju brániť. Licenčná zmluva nestojí nad Európskym právom a body, ktoré sú s ním v rozpore, sú neplatné (platí najmä pre tzv. „OEM softvér“).
  • Nie je rozdiel medzi spôsobom distribúcie. Softvér môže byť šírený na CD/DVD alebo online. Nositeľ práv nemôže pri ďalšom predaji rovnakej rozmnoženiny znova požadovať odmenu, ktorú už získal pri prvom predaji. 

Ako funguje obchod s druhotným softvérovými licenciami?

Licencie, ktoré ponúka naša spoločnosť, pochádzajú od overených a certifikovaných dodávateľov. Pred samotným predajom softvéru prechádza každá jedna licencia kontrolou, či už nie je nainštalovaná na žiadnom zariadení a či spĺňa presné právne predpisy pre možný predaj našim klientom.

Následne kroky ktorými prechádzame od zakúpenia druhotných softvérových licencii, až po následné doručenie softvéru naším klientom.

  • Odinštalovanie pôvodnej licencie zo všetkých zariadení, taktiež prípadne odstránenie využitej licencie zo systému.
  • Kontrola licencie na aktivačných serveroch a potvrdenie odinštalovania zo všetkých zariadení.
  • Legálny a oficiálny predaj licencie na našich webových stránkach.
  • Poskytovaná podpora a poradenstvo pre našich klientov.