Druhotný sofvér

Znížte výrazne Vaše náklady s druhotným softvérom!

Legálnosť druhotných licencií

Predaj Druhotných licencií je úplne legálny, upravuje ho vyhláška Súdneho dvora Európskej únie (SDEU) z roku 2012.

Produktové portfólio

Naše produktové portfólio zahŕňa výber produktov pre malé a stredné podniky, veľkoobchodný predaj, ale aj pre bežných užívateľov.

Čo je druhotná licencia?

Ide o elektronickú licenciu, ktorú už v minulosti niekto používal a rozhodol sa ju predať. Z pôvodného zariadenia bola odstránená a následne odkúpená za účelom ďalšieho predaja.

Jedná sa napríklad o licencie veľkých firiem, ktoré software pravidelne aktualizujú za novšiu verziu a ich pôvodné licencie predávajú za zlomok ceny.

Spoločnosť Apexion nakupuje druhotné softvérové produkty od veľkých spoločností za účelom ich ďalšieho, výhodnejšieho predaja novým zákazníkom.