Blog

SQL server Per CAL, Per Core? Ako správne vybrať?

Rozdiel medzi licencovaním Microsoft SQL Server podľa počtu používateľov (CAL) a podľa počtu procesorov (CORE) je v spôsobe, akým sa licenčné poplatky vypočítavajú a ako sa riadi prístup používateľov k serveru.

Microsoft SQL Server per CAL (Client Access License)

Pri licencovaní SQL Server per CAL je licencia viazaná na každého individuálneho používateľa alebo zariadenie, ktoré má prístup k SQL Serveru. Každý používateľ alebo zariadenie, ktoré sa pripája k serveru a používa jeho funkcie, musí mať vlastnú CAL licenciu. Toto licencovanie je založené na počte používateľov (CALs), nie na fyzickom hardvéri servera. To znamená, že môžete mať neobmedzený počet fyzických procesorov a jadier na serveri, ale budete musieť zakúpiť licencie CAL pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré sa pripája k serveru. Licencia CAL poskytuje prístup k SQL Serveru pre daného používateľa alebo zariadenie bez ohľadu na to, koľko procesorov alebo jadier má server.

Microsoft SQL Server per CORE

Pri licencovaní SQL Server per CORE je licencia viazaná na fyzické procesory (CORE) a jadrá v serveri. Licencovanie je založené na počte fyzických procesorov v serveri a počte jadier na týchto procesoroch. Pri tomto spôsobe licencovania musíte zakúpiť licencie pre každé fyzické jadro (nie virtuálne) na serveri. V prípade, že máte server s viacerými procesormi, budete musieť zakúpiť licencie pre každý fyzický procesor v systéme. V licencii per CORE nie je obmedzený počet používateľov alebo zariadení, ktoré sa môžu pripojiť k serveru. To znamená, že nezáleží na počte používateľov, ktorí majú prístup k serveru, a nemusíte zakupovať individuálne licencie pre každého používateľa alebo zariadenie. Licencie per CORE sú zvyčajne drahšie ako licenciec per CAL a najčastejšie sa používajú v prípadoch, keď je server vystavený vysokému zaťaženiu alebo sa používa v prostredí s veľkým počtom používateľov.

Je dôležité poznamenať, že licenčné podmienky a politiky spoločnosti Microsoft sa môžu meniť, preto je vždy vhodné skontrolovať najnovšie informácie a konzultovať s oficiálnymi zdrojmi spoločnosti Microsoft alebo odbornými poradcami, aby ste sa uistili, že máte presné a aktuálne informácie o licencovaní produktov SQL Server. V našej ponuke nájdete iba licencie Per Core a teda prístupy pre používateľov nebudú potrebné.